Szervezeti struktúra

1. A Polgármesteri Hivatal szervezeti struktúrája:                  

Kiss Gergely – jegyző
Titkárság és Humánpolitikai Iroda
Márton Éva – irodavezető
Igazgatási Iroda
Dr. Válóczi-Hirják Gabriella – aljegyző, irodavezető
    Szociális ügyintézők
    Gyermekvédelmi ügyintéző
    Iktatás-irattárazási ügyintézők
    Birtokvédelmi és köznevelési ügyintéző
    Lakcím- és népesség-nyilvántartási ügyintéző
    Anyakönyvvezetők
Műszaki Iroda
Németh Károly - irodavezető
Vagyongazdálkodási és Beruházási Iroda
Dekanics Ildikó - irodavezető
Főépítész
Barabás László főépítész
Gazdasági Iroda
Nagyné Tóth Tünde - mb. irodavezető
    Számviteli csoport
    Pénzügyi csoport
    Adóügyi csoport
Rendszergazda

Az utolsó módosítás dátuma: 2019. 01.13.