Dunaharaszti Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

2330 Dunaharaszti, Andrássy Gy. u. 14.
06-24/531-341
Kattintson a megtekintéshez
Vezető(k): Paréj Józsefné

2012. január 1-tő újra önálló intézményként működik az Önkormányzat fenntartásában.

Ügyfélfogadás:
      Hétfő: 9-12 óráig
      Kedd: 8-12, 13-18 óráig
      Csütörtök: 8-12 óráig

A Gyermekjóléti Szolgálat 1998-ban jött létre, új helyére 2005 őszén került a Családsegítő Szolgálattal együtt.
Alapellátásként a Dunaharasztin élő gyermekek 18 éves koráig családgondozásukkal, védelembe vételükkel és magatartási problémáikkal foglalkozik.  

A Családsegítő Szolgálat 2004-től kezdte meg működését Dunaharasztin.
A családsegítés a településünkön élő, szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára nyújtott szolgáltatás, melynek célja az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése.
A családgondozás önkéntes, a kliens kezdeményezésére jön létre, egy meghatározott probléma megoldása érdekében. Folyamatos segítő kapcsolatot alakítunk ki és tartunk fent azért, hogy a kapcsolatot igénylő fél problémái feltárhatókká, ezáltal a megoldás lehetőségei kialakíthatóvá váljanak. A problémamegoldás stratégiái, tervei, módjai az együttműködés folyamatában alakulnak ki. Az átfogó családgondozás kapcsán a szociális szolgáltatások és juttatások nemcsak eljutnak a családokhoz, hanem a családok képessé válnak a kapott segítség hasznosítására is.
     

További szolgáltatások:
- Álláskeresők klubja keddenként 15-17-ig