TÁJÉKOZTATÁS

Dunaharaszti Város Helyi Építési Szabályzatának módosításáról

Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Építési Szabályzat kisebb módosítását a 125/2017. (XII. 18.) és a 128/2017. (XII. 18.) számú képviselő-testületi határozataival indította meg és az egyszerűsített eljárás lefolytatását követően a
7/2018. (V. 29.) sz. rendeletével a Helyi Építési Szabályzatról szóló 3/2017. (III. 1.) rendeletét módosította.

A módosítás az Lke/2, Lke/3 és Lke/7 jelű építési övezetekben a telek méretei és területe alapján csökkentette az elhelyezhető lakások számát, továbbá a Vi/1-4 építési övezetek előírásait korrigálta a HÉSZ 33. § (1) és (2) bekezdésében a „kizárólag” szó az „elsősorban” szóra történő cseréjével.

Az új rendelet 2018. június 12-én lép hatályba.

Dunaharaszti 2018. június 1.

Dr Szalay László polgármester

Kapcsolódó fájl:
3/2017. (III. 1.) Dunaharaszti Önkormányzati Rendelet a Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben) (654.965820312 KB)


Twitter megosztás Google+ megosztás