Tisztelt véleményező Partnerek!

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a város Településrendezési Terveinek módosításáról döntött. A tervekről és a véleményezésükkel kapcsolatos nyilvánosság biztosításáról a „Partnerségi Egyeztetésekben” tájékozódhatnak:

http://dunaharaszti.hu/partnersegi-egyeztetes-szabalyai
Dunaharaszti, 2019. február 25.

Tisztelettel:   Dr Szalay László polgármester

Partnerségi egyeztetés 2019. március 6. kezdettel
Az elkészült véleményezési dokumentum 2019. március 6-tól megtekinthető elektronikusan a város honlapján,
vagy papíralapú dokumentum formában a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodájában. Személyes megtekintés esetén előzetes időpont-egyeztetés telefonon: 24-504-458, vagy e-mailben a foepitesz@dunaharaszti.hu elérhetőségen.
Tájékoztatom az érdekelteket, hogy a Településszerkezeti Terv, a Helyi Építési Szabályzat módosításának tervezetével és azok további módosításának véleményezési anyagával kapcsolatban észrevételt, javaslatot tehetnek, illetve véleményt nyilváníthatnak a partnerek az alábbi módokon:
•    papíralapon a Polgármesternek címezve, a Polgármester Hivatal címére - 2330 Dunaharaszti Fő út 152. - történő megküldéssel, vagy
•    elektronikus levélben a drszalaylaszlo@dunaharaszti.hu és másolatban egyidejűleg a foepitesz@dunaharaszti.hu e-mail címre.
A VÉLEMÉNY-NYILVÁNÍTÁS UTOLSÓ IDŐPONTJA: 2019. március 22.
Tájékoztatom továbbá a település lakosságát, a partnerségi egyeztetésben résztvevők körét, hogy a fentiekben ismertetett témákban
2019. március 14-én (CSÜTÖRTÖKÖN) 16.00 ÓRAKOR LAKOSSÁGI FÓRUMOT TARTUNK, MELYNEK HELYE: DUNAHARASZTI, JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ KLUBTERME.

 

 

Kapcsolódó fájlok:
Dunaharaszti Helyi Építési Szabályzatának Eseti Módosítása Hibajavításra (1008.12890625 KB), Dunaharaszti Településrendezési Eszközeinek Módosítása (5781.32714844 KB), Dunaharaszti Helyi Építési Szabályzatának Módosítása (2407.67382812 KB)


Twitter megosztás Google+ megosztás