G Y E R M E K  H Á Z I O R V O S I  P Á L Y Á Z A T

Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 23/2020. (III.30.) számú határozata alapján gyermek háziorvosi pályázatot ír ki Dunaharaszti 4. gyermek háziorvosi körzetének ellátására.

Képesítési előírás, illetőleg jelentkezési feltétel: Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvosi végzettség, érvényes felelősségbiztosítási szerződéssel való rendelkezés.

Feladatellátás kezdő időpontja: 2020. július 1.

Feladatellátás helye: 2330 Dunaharaszti, Fő út 35. szám alatti gyermekorvosi rendelő.

A feladatát az ellátási területen (4. körzet) az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, a háziorvosi, házi gyermekorvosi, és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II 25.) EüM rendelet, valamint további szakirányú jogszabályok előírásai szerint kell elvégeznie.

A Megbízott háziorvos díjazása: Az Önkormányzat feladatellátási szerződést köt a Megbízott gyermek háziorvossal, aki gazdálkodó szervezeti formában fogja elvégezni a pályázat tárgyát képező alapellátási feladatát. A további finanszírozás a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) és a Dunaharaszti Város Önkormányzata között létrejövő finanszírozási szerződésben meghatározottak szerint fog történni.

A pályázatot 2020. május 15. napjáig lehet benyújtani a Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal Titkárságán (2330 Dunaharaszti, Fő út 152.), vagy a titkarsag@dunaharaszti.hu e-mail címen.Twitter megosztás Google+ megosztás