2012. Vállalkozási szerződés (csapadékvíz-elvezetés)