2011. Vállalkozási szerződés (csapadékvíz-elvezetés)