| Pénzügyi ügyintézőt keres a Polgármesteri Hivatal | AUTISTA GYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐK FIGYELMÉBE | TÜDŐSZŰRÉS 2016. JANUÁR 5-TŐL FEBRUÁR 15-IG | VÁLTOZOTT A TELEKADÓ MÉRTÉKE! | PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS! | HPV-OLTÁS IDÉN IS! | Pest megyei roma nemzetiségi választás lesz március 20-án | HÁZIORVOSI ÁLLÁST PÁLYÁZTAT AZ ÖNKORMÁNYZAT | | napja
Formáljuk közösséggé a városunkat lakó húszezer embert!
Munkát keresőknek
Munkát kínálóknak
Időjárás előrejelzés
 
Oktatási, nevelési intézmények

Középiskola
Általános iskolák
Művészeti iskola
Óvoda
Bölcsőde
Pedagógiai Szakszolgálat
Magánóvodák, családi napközik
Közoktatási intézmények alapítványai
Dolgozók esti gimnáziuma
Változás az intézményfenntartásban
Az általános iskolák felvételi körzethatárai

Általános iskolák
Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola
Az e-mail cím megjelenítéséhez gépelje be a képen látható kódot.    

www.hunyadidh.hu
Intézményvezető: Karlné Purczeld Erika igazgató

Hirdetmény a 2015/2016-os tanévre történő beiratkozásról:

dunaharaszti.hu/dokumentumok/hirdetmenyek/173_hirdetmeny_kozlemeny.pdf

Dunaharasztin az első állandó iskolaépület az 1790-es években épült. Az 1906-ban újjáépített római katolikus elemi iskola, valamint az 1920-ban alapított polgári iskola épületeiben működik a Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola.
Az iskolában – a nemzetiségi jelleget és a hagyományokat őrizve – német nemzetiségi nyelvoktatás folyik hagyományos és a 2012613-as tanévtől már bővített nyelvoktató formában is, de az induló évfolyamokon szülői igények függvényében mód van a általános tanterv szerinti haladás választására is.

Az iskola 2006-ban ünnepelte alapításának 100 éves évfordulóját. Ebben az évben zajlott az ún. "Kisiskola-épület" teljes felújítása-bővítése, melyet 2008-ban  a "Nagyiskola-épület" felújítása-bővítése, valamint az intézmény eszközparkjának korszerűsítése követett. Ez a beruházás mérföldkő volt az iskola történetében, megvalósulását egy sikeres EU-s pályázat tette lehetővé, melyen a város 250 millió forintot nyert.

Az iskolában a szakmai munka a TÁMOP 3.1.4-es fejlesztések nyomán kompetencia alapú nevelés-oktatás keretében folyik.Alapító okirat letöltése
Alsó tagozat

2330 Dunaharaszti, Fő út 69. 06-24/531-030
Felső tagozat

2330 Dunaharaszti, Földvári L. u. 15. 06-24/531-020
Dunaharaszti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
2330 Dunaharaszti, Rákóczi u. 28. 06-24/370-253
Az e-mail cím megjelenítéséhez gépelje be a képen látható kódot.    

www.frakoczi.hu
Intézményvezető: Czompa Gyula igazgató

Hirdetmény a 2015/2016-os tanévre történő beiratkozásról:

dunaharaszti.hu/dokumentumok/hirdetmenyek/173_hirdetmeny_kozlemeny.pdf

Az iskola alapítása 1912-re vezethető vissza. Az intézmény jelenleg 11 magas szinten berendezett szaktanteremmel, valamint tornateremmel, 10000 kötetes könyvtárral, orvosi szobával, 2 tanári szobával, 2012 őszétől modern ebédlővel  is rendelkezik.  A „Beruházás a 21. századi iskolába” pályázat segítségével 2004-ben felújított könyvtárépületben modern könyvtár és számítógépes olvasóterem várja az olvasni vágyó tanulókat.

Minden szaktantermük korszerű multimédiás informatikai eszközökkel van felszerelve, mára a legtöbben interaktív tábla színesíti az oktatást. A természettudományi, informatikai, idegen nyelvi képzéshez korszerű eszközpark áll rendelkezésre.

Az egyik párhuzamos osztályban 1-4. évfolyamig számítógéppel segített emelt szintű alapkészség-fejlesztés, majd itt 5. évfolyamtól matematika-informatika emelt szintű képzés zajlik. A párhuzamos osztály(ok)ban első évfolyamtól heti 2 órában, majd negyediktől heti 5 órában az angolt emelt szinten oktatják.
A szülői igények függvényében az angol nyelv mellett másik idegen nyelvként választható a német is.
Az induló osztályokban  mód van az általános tanterv szerinti haladás választására is.

A felső tagozatos tanulók jól felszerelt informatikai tanteremben magas szintű képzést kapnak. Az iskolában ECDL vizsgaközpont működik.

A képességkibontakoztató csoportfoglalkozások célja, hogy azon tanulók, akik egy-egy részképességben lemaradnak a többiektől, az adott területet fejlesztve a normál oktatás keretein belül folytathassák tanulmányaikat.

Az iskolában a szakmai munka a TÁMOP 3.1.4-es fejlesztések nyomán kompetencia alapú nevelés-oktatás keretében folyik.

Az iskola alapfeladatai közé tartozik a többi tanulóval együtt nem oktatható-nevelhető sajátos nevelési igényű, enyhe fokban értelmi fogyatékos gyermekek oktatása-nevelése, melyet külön épületrészben, két összevont osztály keretében lát el.Alapító okirat letöltése
Dunaharaszti Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola
2330 Dunaharaszti, Eötvös u. 52. 06-24/260-374
Az e-mail cím megjelenítéséhez gépelje be a képen látható kódot.    

www.csomaiskola.hu
Intézményvezető: Weinber Róbertné igazgató

Hirdetmény a 2015/2016-os tanévre történő beiratkozásról:

dunaharaszti.hu/dokumentumok/hirdetmenyek/173_hirdetmeny_kozlemeny.pdf

A 70-es évek elején országszerte iskolaépítési mozgalom indult, elsősorban betonelemes építési kivitelben. Ekkor épült településünk harmadik általános iskolája, a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola.

Az iskola oktatási profilja:

  • A 2011/12-es tanévtől kezdődően fél/egy osztályban emelt szintű németnyelv-oktatás 1-2-3. osztályban heti 2 órában; 4. osztálytól heti 5 órában.

  • A 2011/12-es tanévtől kezdődően fél/egy osztályban általános tantervű oktatás 1-3. osztályban; 4. osztálytól emelt szintű angolnyelv-oktatás heti 5 órában.

  • Évfolyamonként egy osztályban emelt szintű testnevelés oktatása heti 5 órában, 4. osztálytól heti 3 óra kötelező angollal.

  • A 2011/2012-es tanévtől a felső tagozaton kifutó rendszerben évfolyamonként egy osztályban hagyományos nyelvoktató formában nemzetiségi német nyelv oktatása heti 5 órában.

  • Kötelező úszásoktatás az első és második évfolyamokon az emelt szintű testnevelést választóknak.

  • Szülői igény esetén 1-2. osztályban a nem testnevelés specialitást választók számára is megszervezzük az úszásoktatást.


     

A 2002-ben elkészült atlétikapálya egy bitumenes kézilabdapályából, két távolugróhelyből és egy négysávos, gumiburkolatú 200 méteres futókörből áll.

A „Beruházás a 21. századi iskolába” pályázat keretében 2004-ben megépült szabványos méretű tornacsarnok segíti a testnevelés emelt szintű oktatását.

Az iskola tanítási időn kívül szervezett programjai sokrétűek: szakkörök, színjátszó kör, sportkörök, edzések, ECDL-tanfolyam.Alapító okirat letöltése