Igazgatási Iroda Szociális és gyermekvédelmi ügyintézők

Köztemetés

A közköltségen eltemetett személy tartásra köteles hozzátartozója kérelmére a Bizottság méltányosságból a köztemetés költségeinek részletekben történő visszafizetéséről határozhat, vagy a köztemetés költségeit részben vagy teljes egészében elengedheti.

A Bizottság részletfizetést engedélyezhet, ha az eltemettetésre köteles személy háztartásában

a) az együtt élők egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át,

b) egyedülálló személy esetén a havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450%-át.

A Polgármester a köztemetés költségei megtérítésének 50%-át elengedheti, ha az eltemettetésre köteles személy háztartásában

a) az együtt élők egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át,

b) egyedülálló személy esetén a havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át.

A Bizottság a köztemetés költségei megtérítésének 100%-át elengedheti, ha az eltemettetésre köteles személy háztartásában

a) az együtt élők egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át,

b) egyedülálló személy esetén a havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át.

Az üggyel foglalkozó munkatársak

Fülöp Ilona Izabella | szociális ügyintéző, ügyintéző
Kővágó Mónika | szociális ügyintéző, ügyintéző
Zupka Eszter | iktató-irattáros, ügyintéző