Igazgatási Iroda Anyakönyvvezető

Házasságkötés bejelentése

A szükséges dokumentumok:

•    érvényes személyi igazolvány,
•    születési anyakönyvi kivonat,
•    elvált férfiak házasságát felbontó jogerős ítélet, vagy záradékolt házassági anyakönyvi kivonat, elvált nőknek az utolsó házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezetőtől záradékolt házassági anyakönyvi kivonat, ezen felül a Népesség-nyilvántartó igazolása arról, hogy válásuk óta új házasságot nem kötöttek,
•    ha a házasulandó családi állapota özvegy, a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata és az állandó lakóhely szerinti Népesség-nyilvántartó igazolása, hogy új házasságot nem kötött, valamint nők esetében az utolsó házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezetőtől záradékolt házassági anyakönyvi kivonat.

Amit még fontos tudni:

Ha magyar állampolgár külföldi hatóság előtt kíván házasságot kötni, kérelmére tanúsítványt kap. Kérelmét a házasuló Magyarországon a lakóhelye szerint illetékes anyakönyvvezetőnél, külföldön pedig a Külképviseleti Hatóságnál terjesztheti elő, ennek illetéke 5.000,-Ft, melyet illetékbélyegben kell leróni.

Ha külföldi állampolgár kíván Magyarországon házasságot kötni, köteles az illetékes külföldi hatóság által kiállított tanúsítvánnyal (házasságkötési engedéllyel) igazolni, hogy a házasságkötés a reá irányuló külföldi jog szerint nem ütközik akadályba. A tanúsítványt diplomáciai felülhitelesítéssel ellátva kell bemutatni.

A házasságkötés legkorábbi időpontjára vonatkozó 30 napos várakozási határidőt az anyakönyvvezető valamennyi irat, valamint a felettes szerv nyilatkozata beérkezésétől számítja. A 30 napos várakozási idő alól - indokolt esetben – a Jegyző adhat felmentést.

Munkaidőn kívül, hivatali helyiségben megtartott anyakönyvi esemény díja 20.000.- Ft.
Munkaidőn kívül, külső helyszínen megtartott anyakönyvi esemény díja 30.000.- Ft.

Az Önkormányzat hivatalának épületében található Díszterem befogadó képessége 60 fő, ebből következően igény van a több vendéget váró házasságkötések esetén a szertartás méltó
megünneplésére alkalmas helyiségre, épületre.
Dunaharaszti város tekintetében a Jegyző által engedélyezett külső helyszínek:
- József Attila Művelődési Ház,
- Dunaharaszti Rendezvényház,
- a gyönyörűen felújított Laffert-kúria.
Az ÁFA mentes díj összegét a szertartás időpontja előtt kell csekken befizetni.
A házasságkötéssel kapcsolatos iratok hat hónapig érvényesek!

Az üggyel foglalkozó munkatársak

Bolla-Szirtes Ágnes | anyakönyvvezető
Horváth Gézáné | anyakönyvvezető