Tisztelt véleményező Partnerek!

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a város Településrendezési Terveinek módosításáról döntött. A tervekről és a véleményezésükkel kapcsolatos nyilvánosság biztosításáról a „Partnerségi Egyeztetések” címszó alatt 2019. november 18-tól tájékozódhatnak.

Dunaharaszti 2019. november 8.

Tisztelettel:                                                   Dr Szalay László polgármester

Partnerségi Egyeztetés szabályai:

http://dunaharaszti.hu/rendelet/348_rendelet.pdf

Partnerségi egyeztetés 2019. november 18. kezdettel

Az elkészült véleményezési dokumentum 2019. november 18-tól megtekinthető elektronikusan a város honlapján, vagy papíralapú dokumentum formában a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodájában. Személyes megtekintés esetén előzetes időpont-egyeztetés telefonon: 24-504-458, vagy e-mailben a foepitesz@dunaharaszti.hu elérhetőségen.

Tájékoztatom az érdekelteket, hogy a Településszerkezeti Terv, a Helyi Építési Szabályzat módosításának tervezetével és azok további módosításának véleményezési anyagával kapcsolatban észrevételt, javaslatot tehetnek, illetve véleményt nyilváníthatnak a partnerek az alábbi módokon:

A VÉLEMÉNY-NYILVÁNÍTÁS UTOLSÓ IDŐPONTJA: 2019. december 6. 12.00 óra

Tájékoztatom továbbá a település lakosságát, a partnerségi egyeztetésben résztvevők körét, hogy a fentiekben ismertetett témákban

2019. november 27-én (SZERDÁN) 16.00 ÓRAKOR LAKOSSÁGI FÓRUMOT TARTUNK, MELYNEK HELYE: DUNAHARASZTI, JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ KLUBTEREM

 

Kapcsolódó fájlok:
Véleményezési dokumentum (6310.14160156 KB), Előzetes szakasz lezáró dokumentuma (5810.15039062 KB)


Twitter megosztás Google+ megosztás