A Partnerségi Egyeztetés szabályai:

http://dunaharaszti.hu/rendelet/348_rendelet.pdf

Partnerségi egyeztetés 2019. május 6-i kezdettel

Az elkészült véleményezési dokumentum 2019. május 6-tól megtekinthető elektronikusan a város honlapján (csatolt fájl a lap alján), vagy papíralapú dokumentum formában a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodájában. Személyes megtekintés esetén előzetes időpont-egyeztetés telefonon: 24-504-458, vagy e-mailben a foepitesz@dunaharaszti.hu elérhetőségen.

Tájékoztatom az érdekelteket, hogy a Településszerkezeti Terv, a Helyi Építési Szabályzat módosításának tervezetével és azok további módosításának véleményezési anyagával kapcsolatban észrevételt, javaslatot tehetnek, illetve véleményt nyilváníthatnak a partnerek az alábbi módokon:

  • papíralapon a Polgármesternek címezve, a Polgármester Hivatal címére - 2330 Dunaharaszti Fő út 152. - történő megküldéssel, vagy
  • elektronikus levélben a drszalaylaszlo@dunaharaszti.hu és másolatban egyidejűleg a foepitesz@dunaharaszti.hu e-mail címre.

A VÉLEMÉNY-NYILVÁNÍTÁS UTOLSÓ IDŐPONTJA: 2019. május 24.

Tájékoztatom továbbá a település lakosságát, a partnerségi egyeztetésben résztvevők körét, hogy a fentiekben ismertetett témákban

2019. május 16-án (CSÜTÖRTÖKÖN) 16.00 ÓRAKOR LAKOSSÁGI FÓRUMOT TARTUNK, MELYNEK HELYE: DUNAHARASZTI, JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ KLUBTEREM

Tisztelettel:

Dr. Szalay László polgármester

Kapcsolódó fájl:
Dunaharaszti Településrendezési Eszközeinek Eseti Módosítása (1684.43457031 KB)


Twitter megosztás Google+ megosztás