I S K O L A O R V O S I   P Á L Y Á Z A T

Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 67/2018. (V.28.) számú határozata alapján iskolaorvosi pályázatot ír ki a Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Dunaharaszti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanulóinak iskola- egészségügyi ellátásárára.

Az Önkormányzat egy teljes munkaidőben foglalkoztatott háziorvos, belgyógyász vagy csecsemő-gyermekgyógyász szakorvost kíván foglalkoztatni, aki ellátja a két általános iskola összesen 1416 tanulóját. 

Feladatellátás kezdő időpontja: 2018. szeptember 1.

Feladatellátás helye: A Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskolának és a Dunaharaszti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolának az iskolaorvosi rendelői.

A feladatellátást heti 40 órában kell biztosítania az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 2. számú mellékeltében meghatározott körben.

A Megbízott iskolaorvos díjazása a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) és a Dunaharaszti Város Önkormányzata között létrejött finanszírozási szerződésben meghatározottak szerint történik. A szerződésben meghatározott feladatellátási díjat a NEAK közvetlenül folyósítja a Megbízottnak.

Jelentkezési feltétel: háziorvos, belgyógyász vagy csecsemő-gyermekgyógyász szakorvosi végzettség, érvényes felelősségbiztosítási szerződéssel való rendelkezés.

Előnyt jelent: iskola-egészségtan és ifjúságvédelem szakvizsga.

A pályázatot 2018. augusztus 1. napjáig lehet benyújtani a Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal Titkárságán (2330 Dunaharaszti, Fő út 152.).

 Twitter megosztás Google+ megosztás