FELHÍVÁS  PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSRE

Figyelem!

A korábbi értesítésünkhöz képest időpontváltozások történtek a következők szerint:

Dunaharaszti Város településrendezési eszközeinek módosításáról

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól alkotott 5/2017 (V.2.) számú rendelete (a továbbiakban: partnerségi rendelet) 3. §-a alapján, mely a partnerségi egyeztetésben résztvevők körét tartalmazza, tájékoztatom, hogy

Dunaharaszti Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a településrendezési eszközök módosításáról, melyek a település közigazgatási területét több részterületen is érintik, melyek a Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat (beleértve a Szabályozási Tervet is) módosítását jelentik.

A településrendezési eszközök módosításának egyeztetése a Rendelet 32. § (3) bekezdése alapján, a Rendelet 36. §-a szerinti teljes eljárással történik.

A Rendelet 38. § (1) bekezdése alapján az előzetes tájékoztatási szakaszt követően a teljes eljárás a véleményezési szakasszal folytatódik, melyet a polgármester kezdeményez.
A partnerségi véleményezés a Rendelet 29/A. §-a, valamint a partnerségi rendeletben foglaltak alapján történik.

Az elkészült véleményezési dokumentum 2018. augusztus 21-től megtekinthető elektronikusan a város honlapján

http://www.dunaharaszti.hu/hirdetmeny/felhivas-partnersegi-egyeztetesre-dunaharaszti-varos-telepules-rendezesi-eszkozeinek-modositasarol

vagy papíralapú dokumentum formában a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodájában. Személyes megtekintés esetén előzetes időpont-egyeztetés telefonon: 24-504-458, vagy e-mailben a foepitesz@dunaharaszti.hu elérhetőségen.

Tájékoztatom az érdekelteket, hogy a Településszerkezeti Terv, a Helyi Építési Szabályzat módosításának tervezetével és azok további módosításának véleményezési anyagával kapcsolatban észrevételt, javaslatot tehetnek, illetve véleményt nyilváníthatnak a partnerek az alábbi módokon:

  • papíralapon a Polgármesternek címezve, a Polgármester Hivatal címére - 2330 Dunaharaszti Fő út 152. - történő megküldéssel, vagy
  • elektronikus levélben a drszalaylaszlo@dunaharaszti.hu és másolatban egyidejűleg a foepitesz@dunaharaszti.hu e-mail címre.

A VÉLEMÉNY-NYILVÁNÍTÁS UTOLSÓ IDŐPONTJA: 2018. SZEPTEMBER 10.

Tájékoztatom továbbá a település lakosságát, a partnerségi egyeztetésben résztvevők körét, hogy a fentiekben ismertetett témákban

2018. AUGUSZTUS 30-ÁN (CSÜTÖRTÖKÖN) 17.00 ÓRAKOR LAKOSSÁGI FÓRUMOT TARTUNK, MELYNEK HELYE: DUNAHARASZTI, JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ KLUBTEREM

Kapcsolódó fájlok:
Terviratok (14483.0742188 KB), Jóváhagyandó munkarész (9584.43457031 KB), Megalapozó vizsgálat és alátámasztó javaslat (13265.0957031 KB)


Twitter megosztás Google+ megosztás